VVA-norm for Vestvågøy kommune

VVA-normen gjelder ved overtaking av vei-, vann- og avløpsanlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold. Normen beskriver søknadsprosesser og krav til planlegging, utførelse og dokumentasjon.

Innmålingsinstruksen med tilhørende vedlegg setter krav til innmåling av vann- og avløpsnett med tilhørende konstruksjoner. Dokumentet beskriver hvordan innmålingen skal utføres slik at import til oppdragsgivers nettinformasjonssystem Gemini VA blir enklest mulig. 

Klikk på knappene øverst i artikkelen for å se filene. 

Kontakt

Synnøve Straumbotn
Fagansvarlig vann og avløp
E-post
Telefon 76 05 61 30