Meld feil på vannet

Vakttelefonen håndterer akutte hendelser på det kommunale vann og avløpsnettet som vannlekkasjer, kloakklekkasjer, tilstopping av kloakkledninger m.m. Vakttelefonen er åpen hele døgnet,  905 09 444.

Oppfattes det ikke som akutt kan det på dagtid tas kontakt med fagansvarlig vann og avløp drift 

Vestvågøy kommune informerer via Facebook, media, kommunens hjemmeside og varsler på telefon til innbyggerne når det er avvik på vannkvalitet, stopp i vannforsyning eller andre hendelser vi mener det er viktig å varsle om. 

Kontakt

Karl-Petter Johansen
Prosjektingeniør
Telefon 76 05 61 48
Vakttelefon vann og avløp
Telefon 905 09 444