Meld feil på vannet

Vakttelefonen håndterer akutte hendelser på det kommunale vann og avløpsnettet som vannlekkasjer, kloakklekkasjer, tilstopping av kloakkledninger m.m. Vakttelefonen er åpen hele døgnet.

Telefonnummeret er: 90 50 94 44.

Oppfattes det ikke som akutt kan det tas kontakt med vann og avløp på dagtid: synnove.straumbotn@vestvagoy.kommune.no (760 56 130)

Vestvågøy kommune informerer via Facebook, media, kommunens hjemmeside og varsler på telefon til innbyggerne når det er avvik på vannkvalitet, stopp i vannforsyning eller andre hendelser vi mener det er viktig å varsle om. 

Kontakt

Synnøve Straumbotn
Fagansvarlig vann og avløp
E-post
Telefon 76 05 61 30