Kommunalt vann og avløp

Ønsker du å koble til eller frakoble kommunal vann og avløp må du benytte skjemaene som ligger under her. Det samme gjelder installasjon av vannmåler.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er vedtatt av Vestvågøy kommunestyre. Dette består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

Tekniske bestemmelser kan kjøpes hos Kommuneforlaget her

De administrative bestemmelsene kan du lese her (PDF, 543 kB)

Ønsker du å koble til kommunalt vann og avløp, utvide abonnementet eller gjøre endringer.
Benytt søknadsskjema under her:

Husk å sende inn ferdigmelding:

Melding til kommunen om frakobling og opphør av abonnement, benytt følgende skjema:

Melding til kommunen om installasjon av vannmåler, benytt følgende skjema:

Kontakt

Karl-Petter Johansen
Prosjektingeniør
E-post
Telefon 76 05 61 48
Vakttelefon vann og avløp
Telefon 905 09 444