Gravehenvendelse

Det er meldeplikt i hele Vestvågøy kommune, og alle som skal grave i offentlig eller privat grunn skal via Geomatikks hjemmeside sende inn gravehenvendelse.

Påvisning vann og avløp

Kontakt Vestvågøy kommune ved vakttelefon VA 905 09 444 når du mottar kartutsnitt som inneholder kommunalt ledningsnett. Dette vises som blå linjer på kartutsnittet.

 

Behov for påvisning vurderes, og utføres av Vestvågøy kommune alle hverdager mellom klokka 07.00 og 15.00

 

For gravehenvendelse gå inn på denne websiden.

Kontakt

Vakttelefon vann og avløp
Telefon 905 09 444