Driftsmeldinger

Oversikt over planlagte aktiviteter og hendelser som kan gi driftsforstyrrelser:

  • Feil på pumpestasjon nedenfor Fygle skole, les mer her
  • Stenging av Engbakken i krysset Borgveien/Engbakken slik at alle beboere som skal til Borgveien og videre oppover Borga må kjør inn nede i Borgveien ved E10.

 


Varsling på telefon

Abonnenter som har telefonnummer registrert på aktuell adresse vil bli varslet med Vestvågøy kommunes telefonvarslingssystem, UMS. Det er derfor veldig viktig at man har registrert telefonen på riktig adresse. Abonnenter som har registrert mobilen på jobben vil ikke motta melding. Derfor oppfordrer vi alle til å gå inn på Kontaktdata (UMS Contact Data Manager) og registrere mobilen på den adressen man ønsker å motta varsling fra (gå inn på sjekk din oppfølging).

Noen abonnenter vil motta flere varsler om spyling. Dette er fordi enkelte ledningsstrekk må stenges av ved flere gjennomføringer og abonnenter vil derfor bli berørt flere ganger.

Personer med driftsansvar for en eller flere institusjoner og abonnenter med hemmelig nummer har også muligheten til å registrere sitt nummer på samme link. Disse telefonnumrene vil ikke være synlige for allmennheten men vil likevel motta varsel om driftsforandringer. Det er også viktig at vaktmestre og lignende får varsel om driftsforandringer på vannforsyningen, derfor anmoder vi om at de legger inn sitt nummer i denne databasen slik at de vil motta melding når det er aktuelt. Det skal være mulig å legge inn sitt nummer på flere adresser i denne databasen, slik at for eksempel vaktmestre som har ansvar for flere institusjoner får varsel for alle sine aktuelle adresser.

Kontakt

Vakttelefon vann og avløp
Mobil 905 09 444

 

 

Karl-Petter Johansen
Prosjektingeniør
E-post
Telefon 76 05 61 48
Mobil 416 28 992
Tom Kristian Halland
Fagansvarlig vann og avløp
E-post
Telefon 76 05 61 30
Mobil 906 58 885