Fremdriftsplan

Prosjektet Gravdal 2 (Leirelva - Risaksla) er planlagt gjennomført i perioden 10.08.20 - 01.06.21

Følgende fremdrift er avtalt med entreprenør Thore Magnussen & Sønn:

  • 10.08.20 - 21.08.20 Rigg og drift
  • 10.08.20 - 31.03.21 Forarbeider
  • 10.08.20 - 31.03.21 Grøfter
  • 10.08.20 - 30.04.21 Rør og rørdeler
  • 10.08.20 - 15.05.21 Kummer
  • 01.04.21 - 24.05.21 Veiarbeider
  • 01.06.21 - 01.06.21 Overlevering av anlegget

Ferieavvikling:

  • 21.12.20 - 03.01.21 juleferie
  • 29.03.20 - 05.04.21 påskeferie

Denne plan er tentativ og endringer kan forekomme,

Kontakt

Ørjan Magnussen
Prosjektleder TMS - VA Gravdal
E-post
Mobil 900 86 499