Prosjekt - VA Gravdal

Prosjektet har som hovedmål å kople sammen Buksnes- og Ballstad vannverk, sanere gamle avløp- fellesledninger og etablere nye separerte ledninger for overvann og spillvann.

Dette gjøres for å forsterke vannforsyningen for innbyggere og industri på Gravdal og Ballstad, både kapasitet- og kvalitetsmessig. Det skal også være med på å rydde opp i avløpssituasjonen i Buksnesfjorden i henhold til hovedplan avløp.

Prosjektperioden vil være fra august/september 2020 og strekke seg inn i 2021. Arbeidet er delt opp i to prosjekter, Gravdal 1 (Høydebasseng Haugheia - Leirelva) og Gravdal 2 (Leirelva - Risaksla), og det vil i perioden pågå betydelig gravearbeid i området. Prosjekt Gravdal 2 starter først og vi vil her informere om detaljer i prosjektet og holde innbyggere informert om fremdriften.

Aktuelt

01.07.20: Inngåelse av kontakt med entreprenør

Etter anbudsprosess ble entreprenør Thore Magnussen og Sønn AS valg for prosjekt Gravdal 2. 

Kontakt

Ørjan Magnussen
Prosjektleder TMS - VA Gravdal 2
E-post
Mobil 900 86 499
Håvar Berg-Larsen
Kommunalsjef Samfunn og teknikk
E-post
Telefon 76 05 60 54
Mobil 952 81 889