Tegninger av Storgata

Her ser du arbeidstegningene av den nye Storgata på Leknes.

Sveip deg gjennom tegningene. Nye kommer etter hvert. Hvis du vil ser nærmere på en tegning, klikker du på den for å få den større.