Oppstart mandag 9. september 2019

Etter den offisielle oppstarten av Storgata-prosjektet mandag 9. september, tok det ikke lange tiden før et område i "etappe" var gjerdet inn og klart for gravemaskinene.

Det er utenfor Meieriet det skal graves dypest, noe som skyldes at det her må gjøres en jobb i forhold til bunnledningen og diverse sammenkoblinger. I tillegg skal det være et visst behov for opprydding nede i grunnen, noe som påviker den videre fremdriften. Slik så det ut på torsdag denne uka. 

Det var også mange gule jakker og anleggshjelmer å se under den formelle oppstarten på mandag. Stedlig presse møtte ordfører, rådmann og representanter for alle som i større eller mindre grad er inne i prosjektet. Det er entreprenørfirmaet Thore Magnussen og Sønn AS som har kontrakten for hele jobben, som vil være ferdigstilt ved utgangen av 2021. Medeier i selskapet, Marius N. Lindgaard er for øvrig den i selskapet som skal ha hovedansvaret for jobben, og han regner med å tilbringe mye tid i området fremover. Fra kommunal side er det Eivind Edvardsen som er innleid fra ingeniørfirmaet WSP som skal ivareta Vestvågøy kommunesn interesser i ombyggingen av Storgata.