Ny storgate bestilt

Det er kommunestyret i Vestvågøy som har vedtatt å ruste opp Storgata, og "bestilt" oppgaven hos administrasjonen. Utførelsen er lyst ut som et anbud.

En stor jobb, en viktig jobb og ikke minst en betydelig kostnad. Men både administrasjon og politikere i Vestvågøy kommune er enige om at denne jobben må gjøres hvis regionsenteret skal være funksjonelt, trygt å ferdes i og ha gode utviklingsmuligheter.

Det er derfor stor tilfredshet for alle som har jobbet intenst med å lande storprosjektet, at det er inngått avtale Thore Magnussen & Sønn AS om etappe 1, etappe 2 og etappe 3 av Storgata-ombyggingen.

Et byggeprosjekt som vil vare helt frem til utgangen av 2021, og som vil ha en kostnadsramme på 60 millioner kroner bevilget av kommunestyret, samt flere eksterne tilskudd. Den totale prislappen blir derfor på om lag 70 millioner kroner, noe som inkluderer ny infrastruktur for vann og avløp. 

Allerede til høsten starter entreprenøren opp arbeidet med etappe 1, som løper fra rundkjøringa ved Lofotsenteret til Meieriveien, og i 2020 starter etappe 2 som løper fra Meieriveien til Alf Lie-rundkjøringa. Den siste delen, etappe 3, løper fra Alf Lie-rundkjøringa til Elvegårdsveien, og den skal være ferdigstilt ved utgangen av 2021.

Arbeidene med etappe 1 og etappe 2 vil få noe overlapping, da man ikke kommer i gang tidlig nok i år til at det er realistisk og får asfaltert og lagt stein før vinteren. Etter planen skal etappe 1 og etappe 2 være ferdigstilt ved utgangen av 2020.

-Dette er en stor jobb for oss, og på det meste vil det være rundt 15 ansatte i sving, sier medeier og prosjektansvarlig i Thore Magnussen & Sønn AS, Marius Lindgaard.

Han er tydelig på at godt samarbeid og god informasjon utad er viktig for at Storgata-prosjektet skal lage minst mulig forstyrrelser i folks hverdag.

-Vi skal sørge for adkomst til eiendommene gjennom hele prosessen, og vi kommer heller ikke til å ha et eget riggområde. At vi gjør det slik vil oppta mindre av arealet i området, redegjør Lindgaard.

I rådhuskorridorene er det særlig to som har et kontinuerlig Storgata-fokus, og det er prosjektansvarlig Sigrid Arctander og prosjektleder Eivind Edvardsen som er innleid fra ingeniørfirmaet WSP.

Kontraktinngåelsen med Thore Magnussen & Sønn AS er en viktig milepæl. Men det er mye arbeid som gjenstår.

-Det som får særlig prioritet for oss fremover er å begynne på arbeidet med grunnavståelser og tillatelser for del 3, redegjør Eivind Edvardsen.

Storgata i Leknes vil etter ombyggingen få status som miljøgate, og med det menes det at den vil være tilrettelagt for gående og syklende, mens de kjørende vil måtte forholde seg til lavere tillatt hastighet og fysiske tiltak som vil gjøre det mer naturlig å la bilen bli stående på en av de mange parkeringsplassene som allerede finnes i sentrum.

Samtidig skal det legges til rette for trygg varelevering til butikkene, og brukervennlig parkering for de som av ulike grunner vil eller må fortsette å bruke bil i sentrumsgata.