-Ingen skal miste adkomsten

Sivilingeniør Kenneth Westeng i Asplan Viak, som er byggeleder for Storgata-prosjektet, forteller her om fremdriften vinteren 2020 og adkomsten til eiendommene.

-Målet vårt er at ingen virksomheter skal miste adkomsten, selv om Storgata for det meste vil være stengt etappevis frem til jobben er gjort, redegjør Westeng. 

Storgata-prosjektet er delt inn i tre hoved-etapper, og den delen der det arbeides nå, fra Lofotsenteret til Trafikkgården, skal etter planen være ferdig før sommerferien. Det som i korte trekk skjer fremover er at arbeidene starter opp igjen rett over juleferien, og da skal det først gjøres en mindre jobb på Meieriets nordside. Deretter flytter entreprenøren seg til krysset ved Lofotsenteret og Furubakken, eller «Gamle Cubus» om du vil.

-Der er det nok en del arbeid, før man gradvis jobber seg nedover igjen. Men samtidig skal etappe 1 være ferdig til sommeren, så de som føler at de blir mest berørt nå, er i hvert fall ferdig med ulempene før sommerferien, forteller byggelederen.

Westeng kan også fortelle at Asplan Viak, prosjekteringsselskapet WSP og entreprenøren vil ha møter med de berørte hele veien fremover for å fortelle om fremdriften, og eventuelle endringer.

Og lurer du på rollene, så er det slik at WSP har prosjektledelsen, Asplan Viak har byggeledelsen mens Thore Magnussen & Sønn AS er utførende entreprenør.

-Arbeidene som foregår i Storgata er komplekse, og vi kan ikke gardere oss mot det vi finner i bakken. Det betyr at vi vil få endringer underveis, noe som igjen gjør det vanskelig å være veldig konkret når vi forteller hva som skal skje til hvilken tid, oppsummerer byggelederen.