Nytt om Storgata

Her publiseres nyheter om opprustingen av Storgata som vil foregå i perioden 2019 - 2021. NB: Scroll ned for siste oppdatering. Siste oppdatering: 10.08.20.

Klikk for stort bilde 

Vi har også samlet noen spørsmål og svar som du finner her:

Spørsmål og svar om Storgata

Hvor lenge skal det jobbes på strekningen Lofotsenteret – Circle K?

Asfaltering av hele strekket planlegges utført medio juni. Montering av lysmaster ferdig ultimo juni.

Hvorfor må dere stenge et så stort område av Storgata?

For å sikre et best mulig sluttresultat, rasjonell drift og tilstrekkelig sikkerhet for arbeidere og forbipasserende må et visst område sperres av. Vi forsøker å ikke gjøre dette mer omfattende enn det må, samt sikre tilkomst til eiendommer langs gata.

Hvorfor graves det så mye, og så dypt?

En del av de arbeidene som foregår omfatter oppgradering og nyetablering av vann- og avløpsanlegg. For å sikre fall, tilstrekkelig dybde for å unngå frost, samt komme seg ned til eksisterende anlegg må vi til en viss dybde.

Når flyttes bussholdeplassen tilbake?

Bussholdeplassen flyttes tilbake så snart bussene er sikret tilfredsstillende adkomst til og fra området bak Circle K igjen, dette forventes å skje utpå høsten 2020, antydningsvis oktober.

Kommer det snart bedre belysning?

De eksisterende gatelysene langs Storgata er modne for utskifting, og Storgata-prosjektet innebærer en utskifting av disse. Inntil videre må vi klare oss med eksisterende anlegg, og vi arbeider med å forbedre situasjonen slik den er i dag. Dessverre tar det litt tid å få rettet alle feil i et gammelt anlegg.

Jeg driver næring og blir berørt, hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørsmål?

Byggeleder Kenneth Westeng. Tlf: 416 75 953. E-post: kenneth.westeng@asplanviak.no

Er det laget en etappeplan for stenging?

Ja, klikk her, så kommer du rett til den.

Blir det åpnet et kjørefelt på strekningen Lofotsenteret – Circle K?

På nåværende tidspunkt anses det som ikke mulig å holde åpent ett kjørefelt underveis i byggeperioden.

Blir det helt stengt til Lofotleger i en periode?

Det vil sikres adkomst til Lofotleger i hele anleggsperioden men når arbeidet foregår foran avkjørsel vil denne nødvendigvis måtte flyttes. Nærmere informasjon vil komme.

Hva skjer sommeren 2020 i turisttrafikken?

Storgata vil være stengt for gjennomkjøring i sommer men det sikres adkomst til alle eiendommer.

10.08.20

Arbeidet beveger nå videre fra Circl K og vestover. Det er nå verdt å merke seg at bussholdeplassen nå er tilbake bak Circle K.

Klikk for stort bilde

 

08.07.20

Det er nå asfaltert fra rundkjøringen ved Lofotsenteret til innkjøringen til rådhuset. Strekningen er enveiskjørt mot vest.Klikk for stort bilde

02.07.20

Nytt kjøremønster.

Klikk for stort bilde 

26.05.20

Det vil i tiden fremover være envegskjørt i nordlige del av Storgata, mellom Lofotsenteret og Meieriveien.

Klikk for stort bilde 

14.05.20

Endringer i trafikkmønsteret

Klikk for stort bilde 

21.04.20

Endringer i trafikkmønsteret i den nordre delen

Rådgivingsfirmaet WSP, som har prosjektledelsen for Storgata-utbyggingen, har nettopp oppdatert oversiktskartet over anleggsområdet. Dette trafikkmønsteret gjelder fra 21. til 24. april.Klikk for stort bilde 

 

15.04.20

Endringer i trafikkmønsteret i den nordre delen

Rådgivingsfirmaet WSP, som har prosjektledelsen for Storgata-utbyggingen, har nettopp oppdatert oversiktskartet over anleggsområdet. Dette trafikkmønsteret gjelder fra 15. til 18. april, eller så lenge det arbeidene med masseutskifting varer. Nye varsler kommer på denne nettsiden.Klikk for stort bilde 

14.04.20

Storgata stenges for gjennomkjøring

De første ukene etter påske vil det i hovedsak være masseutskifting som pågår. I denne fasen vil gata bli stengt i hele sin bredde.

Tirsdag 14. april begynte masseutskiftingen ved Lofotsenteret/Furubakken, og da så det slik ut:Klikk for stort bilde 

Entreprenøren vil gi mulighet til adkomst til alle eiendommene. For de eiendommer som blir berørt med hensyn til adkomst, vil entreprenøren ta kontakt med den enkelte grunneier i forkant slik at de får vite om eventuelle avvik i arbeidsplanen. Det vil da også bli gitt informasjon om hvem de skal kontakte om de må innenfor sperringene.

Deretter vil arbeidet med setting av kantstein etc. bli startet opp (begynnelsen av mai).

-Da tar vi sikte på å holde gata åpen forbi arbeidsstedet, i alle fall i en retning. Vi har fortsatt som mål å bli ferdige med ovennevnte del av gata til medio juni. Vi får bare håper at det ikke oppstår større uforutsette hindringer slik at arbeidet kan gjennomføres i store trekk i samsvar med oppsatt plan, sier prosjektleder Eivind Edvardsen i rådgivningsfirmaet WSP.

31.03.20

Endringer i trafikkmønsteret i den nordre delen

Rådgivingsfirmaet WSP, som har prosjektledelsen for Storgata-utbyggingen, har nettopp oppdatert oversiktskartet over anleggsområdet. Dette som følge av innsnevring i den nordre delen av Storgata. Se kartskisse her:Klikk for stort bilde 

20.03.20

Forskyver bussholdeplass


For å fordele byrdene som næringsdrivende i Leknes opplever som følge av Storgata-utbygginga, vil den midlertidige bussholdeplassen forskyves sørover i Storgata.

Den nye midlertidige bussholdeplassen vil da strekke seg fra A. Berg AS og nesten til Storgata 101. Det vil også bety at gata gjøres enveiskjørt i samme område.

Det vil bli satt opp to busskur inntil fortauet, på Pettersen-eiendommen, henholdsvis lengst sør og lengst nord på denne eiendommen, slik som inntegnet på vedlagte kart.Klikk for stort bilde 

Enveiskjøringen mellom rundkjøringen ved rådhuset og Elvegårdsveien vil da opphøre.

-Det tas sikte på å komme i gang med ordningen fra morgenen av tirsdag 24. mars. Denne ordningen er ment å være slik frem til den gamle bussholdeplassen ved Circle K kan benyttes igjen, sannsynligvis en gang i august/september, redegjør prosjektleder Eivind Edvardsen i rådgivningsfirmaet WSP.

Arbeidene med flytting av busskur og flytting av skilt og sperringer er planlagt utført på nattetid, slik at det skal berøre ferdselen så lite som mulig.

10.03.20

Oppdatert oversiktskart tirsdag 10.03.20

Rådgivingsfirmaet WSP, som har prosjektledelsen for Storgata-utbyggingen, har nettopp oppdatert oversiktskartet over anleggsområdet. Dette kartet vil gjelde til endringer bekjentgjøres og nye sperringer settes opp.Klikk for stort bilde 

 

28.02.20

Oppdatert oversiktskart

Rådgivingsfirmaet WSP, som har prosjektledelsen for Storgata-utbyggingen, har nettopp oppdatert oversiktskartet over anleggsområdet. Dette kartet vil gjelde fra nye sperringer settes opp i uke 10, og inntil nytt oversiktskart foreligger.Klikk for stort bilde 

19.02.20

Oppdatert oversiktskart

Rådgivingsfirmaet WSP, som har prosjektledelsen for Storgata-utbyggingen, har nettopp oppdatert oversiktskartet over anleggsområdet. Endringene er ved "Gamle Cubus", der fotgjengerpassasjen nå er flyttet til den andre siden av Storgata. Se kartet under, og merk deg de grønne strekene. Følg skiltingen i området.

Klikk for stort bilde

 

 

13.02.20

Oppdatert oversiktskart

Rådgivingsfirmaet WSP, som har prosjektledelsen for Storgata-utbyggingen, har nettopp oppdatert oversiktskartet over anleggsområdet. En endring som nå er veldig merkbar, er at det nå foregår en rekke arbeider rundt Meieriet Kultursenter. Blant annet bores det etter jordvarme, for å kunne varme opp bygninga på en mest mulig miljøvennlig måte. Disse arbeidene er ikke en del av selve Storgata-utbyggingen, men for å slippe anleggsarbeid i flere omganger, jobbes det nå parallelt med både Storgata og Meieriet Kultursenter. Inntil videre er det sperret rundt hele kultursenteret da det er store maskiner og en boregrigg i sving. De som skal kjøre til og fra Furubakken må fortsatt bruke deler av parkeringsplassen til "Gamle Cubus" for å komme forbi sperregjerdene.Klikk for stort bilde 

 

04.02.20

Laget midlertidig vei

Vest-Lofoten Næringsforening, med Geir Kristian Johansen i spissen, har nå lagt til rette for en midlertidig vei mellom Lofoten Bakeri og Fagmøbler.Klikk for stort bilde 

-Dette er for å gi bedre adkomst til denne delen av Storgata mens det jobbes her, redegjør Johansen, kanskje mest kjent som Plate-Geir.

Han kan fortelle om velvilje fra alle hold, både når det kommer til tillatelse til bruk av privat grunn, bortkjøring av snø, tilsagn om grusing samt oppmerking av veien.

Vestvågøy kommune setter pris på det private engasjementet i saken, og minner om hvor viktig det er å holde lav fart når man bruker denne adkomsten, da fotgjengere og andre kjørende ikke forventer trafikk her.

24.01.20

Nytt trafikkmønster i øvre del av Storgata som følge av graving flere steder. Se kartet under, og legg merker til at strekene i kartet har fargekoder.Klikk for stort bilde 

 

 

 

09.01.20

Fortsetter med Storgata

Prosjektleder Eivind Edvardsen i WSP, og kollega Sigrid Arctander, begynte det nye året med møter om Storgata-utbyggingen. I tillegg til møter med entreprenørfiormaet Thore Magnussen & Sønn AS og byggeleder Kenneth Westeng i Asplan Viak, har det også vært et møte med Vest-Lofoten Næringsforening og berørte gårdeiere.Klikk for stort bilde 

Ifølge Edvardsen var det konstruktivt å møte gårdeiere og næringsdrivende på denne måten, så dette er noe man vil fortsette med.

Det somvil foregå fremover nå, er i korte trekk å ferdigstille arbeidet med en pumpeledning ved gamle Cubus, og få på plass et overvannsystem i krysset Storgata/Furubakken. Deretter jobber entreprenøren seg nedover Storgata i retning Circle K der det skal bygges plantekasser på begge sider.Klikk for stort bilde

I løpet av mars skal man være ferdig med området som er benevnt med «1,5» i fremdriftsplanen.

-Så går anleggsfolkene tilbake igjen til krysset Storgata/Furubakken, og jobber seg nedover igjen med det vi kan kalle overflatearbeid. Strekningen skal ifølge kontrakten være ferdig 15. juni, redegjør Eivind Edvardsen.

 

18.12.2019:

Åpnes for trafikk i jula

Prosjektleder for Storgata-prosjektet, Eivind Edvardsen i rådgivningsfirmaet WSP, byr oss her på fersk informasjon om hva som skjer fremover. Klikk for stort bilde 

For næringsdrivende i Meieri-området, vil nok deler av det Edvardsen her kan fortelle om, falle inn under kategorien "gode nyheter" da det fremover vil bli mindre stenging.

  • Meieriplassen ferdigstilles så langt som mulig før jul (arbeider nå for å få lagt granittstein på plassen ferdig, samt avsluttet/ferdigstille arbeidet med ledninger på nordsiden av Meieriet).
  • Gata åpnes for trafikk når anleggsarbeiderne tar juleferie i slutten av neste uke. Overflaten vil være grus, slik at det vil bli skiltet med «Arbeid på vegen» fortsatt, og det anmodes om å kjøre med redusert hastighet i dette området.
  • Etter nyttår begynner arbeidene med selve gata, og vi begynner like ved rundkjøringa ved Lofotsenteret. Her blir adkomsten til tilliggende eiendommer berørt, og vi vil sørge for å holde åpen alle adkomstveiene, inkludert innkjøringen til Lofotsenteret, slik at ingen blir utestengt.

 -Det har vært litt usikkerhet omkring adkomst til butikkene mens arbeidene med dette prosjektet pågår. Det presiseres derfor at det legges opp til at ingen butikker skal få stengt sine adkomster, men for noen vil det bli etablert midlertidige inngangsveier. Da vil det bli satt opp spesiell skilting til disse, så om folk følger anvisningene så finner man frem, redegjør Edvardsen.

Eivind Edvardsen kan også fortelle at man har kommet til at man forlenger ordningen med bussholdeplassen i Storgatas nedre del, samt enveiskjøringen, til arbeidet med etappe 2 er kommet forbi innkjøringen til rådhuset. Dette forventes å skje ut på høsten, antydningsvis september/oktober. Før arbeidet med rundkjøringen utenfor rådhuset, ved Alf Lie-gården starter opp, vil bussholdeplassen flyttes tilbake til der den var før.

-Vi håper på velvilje og forståelse for ulempene dette arbeidet påfører de som arbeider og ferdes i Leknes mens anleggsarbeidet pågår, og at publikum vil erfare at sluttresultatet vil veie opp for ulempene, sier prosjektlederen.

Det er ikke til å komme utenom at arbeidet med Storgata har påvirket deler av næringslivet negativt denne høsten, og i slutten av september gikk ordfører Remi Solberg ut med en oppfordring til innbyggerne om å bruke sentrum som før.

27.09.19

-Fortsett å bruke sentrum

-Arbeidet med Storgata de neste to årene vil få konsekvenser for både næringsdrivende og publikum. Jeg vil oppfordre folk til å beholde det handlemønsteret de har, selv om de må kjøre eller gå en litt annen vei enn de har brukt, sier ordfører Remi Solberg.Klikk for stort bilde 

Han mener Circle K-stasjonen er et godt eksempel i så måte:

-Selv om du ikke kommer deg til Circle K via Lofotsenter-rundkjøringa, er det ikke lange omveien å kjøre dit via Idrettsgata, og dette gjelder jo også de omkringliggende forretningene, eksempelvis Bjarne Andersens møbelforretning, Lofoten Bakeri, Mesterlys, Lofoten Blomster og Asia Mat, fremholder ordføreren.Klikk for stort bilde Han ber publikum om å se på opprustingen av sentrum som en dugnad der alle må bidra, noe som også medfører at publikum kanskje må umake seg litt for å handle der de bruker etter hvert som arbeidene flytter seg gjennom Storgata frem til avslutningen i 2021.

-Og når du først har kjørt inn i det «sentrale sentrum», så er det høvelig greit å parkere her, både bak Circle K og på grusområdet mellom Storgata og Lekneskroken, påpeker han. Innehaver av Circle K-stasjonen, Jann Inge Nilsen, setter pris på at ordføreren engasjerer seg i at byggeprosjektet skal få minst mulig negative konsekvenser for de næringsdrivende.

Han frykter at Leknes sentrum som helhet kan miste verdifull turisttrafikk fordi de som ikke er kjent vet hvordan de skal komme seg inn i sentrum, og derfor velger å kjøre forbi.

-Det kunne derfor ha vært fornuftig med et opplysningsskilt på E10 før du kommer til Leknes, der det opplyses om at Idrettsgata nå er veien inn til sentrum, sier Nilsen.

Dette forslaget synes ordføreren kan være verdt å bringe videre til de som har ansvaret for Storgata-prosjektet, og han påpeker at med et så stort prosjekt som Storgata, så må det være slik at man justerer etter hvert som man oppdager utilsiktede effekter underveis.

Orføreren minner også om at de som driver næring i sentrum på sett og vis vil bytte på å ha fordeler og ulemper etter hvert som etappene ferdigstilles.

-Nå som bussholdeplassen er flyttet, har Circle K mistet muligheten til det mersalget som busspassasjerene på holdeplassen gir, mens andre har fått det. Samtidig har de også fått trafikale endringer utenfor butikkene sine. Vi får håpe at fordeler og ulemper blir sånn høvelig jevnt fordelt i løpet av de to årene dette pågår, sier ordfører Remi Solberg.

Prosjektleder for Storgata-prosjektet, Eivind Edvardsen i ingeniørfiramet WSP, sier at utspillet om et opplysningsskilt er godt, og at han vil ta saken videre med Berit Tora Sand i Thore Magnussen & Sønn AS.

Edvardsen kan fortelle at slik skilting allerede har vært drøftet, men at det er vurdert som noe som ligger utenfor selve anleggsvarslinga. Men det betyr ikke at mer skilting er uaktuelt:

-Vi kan se på en mulig utforming av et slikt skilt, og vi skal ta diskusjonen videre med Statens Vegvesen, sier Edvardsen.

Det er Statens Vegvesen som er skiltmyndighet på E10, og de må saksbehandle og godkjenne all skilting.

06.09.19

Bussholdeplassen flyttes mandag 9. september 2019

Mandag 9. september 2019 starter arbeidene med del 1 av den nye Storgata, og da vil bussholdeplassen ved bensinstasjonen Circle K flyttes midlertidig. Endringen skjer etter siste buss på søndag, og før første buss på mandag.

Dette gjøres som følge av at den nord-østre delen av Storgata og nedre del av Meieriveien blir berørt av graving for ledninger og videre arbeid med opparbeidelse av den nye gata med 3 m brede kjørefelt, sykkelbane, fortau på begge sider og langsgående parkering samt beplantning og gatelys.

Etter en inngående vurdering er det besluttet at bussholdeplassen blir flyttet til den sør-vestre delen av Storgata. I korte trekk betyr det at bussene vil stå på høyre side sett fra Alf Lie-rundkjøringa til Elvegårdsveien. Biler som skal samme vei, vil kunne passere bussene i venstre felt, da denne delen av Storgata vil bli stengt for motgående trafikk i krysset Storgata/Elvegårdsveien.

Det vil bli skiltet med «påbudt kjøreretning» fra Alf Lie-rundkjøringa, og «innkjøring forbudt» i Storgata ved Elvegårdsveien.

Av- og påstigning for busspassasjerer vil bli mot Milano, Digg og Skulbrugården. Det er på det meste åtte busser på holdeplassen samtidig, slik at det er behov for hele strekningen fra rundkjøringa til Elvegårdsveien. Høyrefeltet på strekningen Alf Lie-rundkjøringa til Elvegårdsveien må derfor anses som en bussholdeplass i hele sin lengde.

Den beskrevne løsningen vil bli forsøkt frem til årsskiftet, og det vil da bli vurdert om det blir slik så lenge det er behov for midlertidig holdeplass for bussene.

I løpet av formiddagen mandag 9. september vil også Storgata utenfor Meieriet bli stengt på grunn av gravearbeider.

Vestvågøy kommune ber om forståelse for de ulempene denne midlertidige trafikkløsningen medfører for busspassasjerer, trafikanter, næringsdrivende og innbyggere i området.

Slik vil bussene plasseres. Følg streken fra bussruta til venstre, inn mot kartet over Storgata:

Klikk for stort bilde 

 

Endringer i trafikkmønsteret

Trafikkmønster 4.-10. august 2020:

Klikk for stort bilde

Trafikkmønster etter 10. august 2020:

Klikk for stort bilde