Viktig melding

Prosjekt - Servicebygg Hauklandstranda

Vestvågøy kommune har sammen med lokale initiativtakere jobbet siden 2012 for å realisere nytt servicebygg på Hauklandstranda. Våren 2023 settes første spadetak for byggeprosjektet i samarbeid med Statens vegvesen, Nasjonale turistveger.


Prosjekteier/byggherre: Vestvågøy kommune
Prosjektperiode: mai 2023 - desember 2024
Ansvar: Prosjekt og infrastruktur
Prosjektleder:  Ivan Pirojkov
Prosjektering: Statens vegvesen, Nasjonale turistveger
Arkitekt servicebygg: Arne Henriksen
Entreprenør: Thore Magnussen og Sønn AS


Bakgrunn

Hauklandstranda er et ikonisk besøkspunkt i nasjonal sammenheng som sammen med  Vik og Uttakleiv har rundt 250.000 besøkende i året. Toalettanlegget fra slutten av 70-tallet holder ikke dagens standard og sommeren 2021 åpnet nytt, midlertidig, toalettbygg i påvente av bygging av permanent servicebygg. Med bakgrunn i samarbeidsavtale mellom partene har Nasjonale turistveger hatt ansvar for prosjektering og utlysningen av anbud for bygg og ny parkeringsplass. Avtale med entreprenør ble signert 31. januar 2022 og prosjektet samfinansieres av Nasjonal turistveg og Vestvågøy kommune. Prosjektet er et sentralt bidrag til besøksforvaltningen i det statlige sikrede friluftsområdet

Prosjektlogg

2023-23.05 Første byggemøte med med entreprenør
  • Igangsettelsestillatelse er nylig gitt fra kommunen og arbeidet er så smått kommet i gang og det er startet med riving av det kondemnerte bolighuset.
  • Fremdriftsplan fra TMS vil komme tidlig neste uke og da vil ferdigstillelsesdato foreligge.
  • Det tas sikte på at arbeidet i første fase skal foregå på kollen ved servicebygget, og deler av nye parkeringsplass. Se skisse for rigg og anleggsområde.
  • Arbeidene kan til tider medføre forsinkelser i trafikkavvikling. Ekstra opplysningsskilt langs FV7716 og FV7606 vil settes opp.
2023-31.03 Kontrakt signert med entreprenør

Statens vegvesen har hatt ansvar for prosjekteringen og utlysning av anbudet. Det kom inn to anbud og etter gjennomført evaluering og møter med tilbyderne ble det 31. januar 2023 signert kontrakt med Thore Magnussen og Sønn AS.

 

Relaterte lenker og dokumenter

Tegninger/Beskrivelse  Arbeidsvarsler

Kontakt

Ivan Pirojkov
Prosjektleder bygg
E-post
Telefon 76 05 62 01
Silje Myhre Amundsen
Seksjonsleder Statens vegvesen, Nasjonale turistveger
E-post
Mobil 97 52 29 79