Viktig melding

Skuddpremie mink og rødrev

Rødrev

Det er jakttid på rødrev i perioden fra og med 15. juli til og med 15. april. I dette tidsrommet betales det også ut skuddpremie på kr. 100 pr. individ. 

Mink

For mink er det skuddpremie hele året, og det utbetales kr. 200 pr. individ.

Det kreves jegerprøve, betalt jegeravgift og at jakt/fangst foregår i tråd med gjeldende regelverk. Skutte mink og rødrev kan inneholde forhøyede konsentrasjoner av miljøgifter og bør ikke være tilgjengelig for åtseletere. Jegere oppfordres til å grave ned kadaver.

Kriterier for utbetaling:

  • Mink- og rødrevlabber fremlegges sammenbundet, alle fire pr. individ.
  • Registreringsskjema (DOC, 103 kB) og registrering av kartrute hvor mink og rev er felt fylles ut. 
  • Ta kontakt med miljøansvarlig for å avtale tidspunkt for innlevering.
  • Utbetaling skjer over konto, ikke kontant.

Kontakt

Bjørn Harald Brenna
Rådgiver miljø og SMIL
E-post
Telefon 76 05 61 27