Viktig melding

Påkjørsel av vilt

1. Ring politiet 02800 og meld fra om hendelsen. Politiet vil gi beskjed videre kommunens ettersøksjegere.

2. Om dyret ligger i vegbanen bør det settes ut varseltrekant.

3. Dersom dyret løper fra stedet, skal stedet, og om mulig fluktruten merkes med, refleksband, plastpose eller annet tilgjengelig materiale. Dette vil lette mulighetene for sporhund å finne skadet vilt.

Vestvågøy kommune inngikk i april 2020 avtale med  Hålogaland ettersøksring om ettersøk av hjorthvilt i kommunen. Det er etablert en ettersøksgruppe på fem lokale jegere som kan rykke ut etter vurdering fra politiet og kommunen.

Gode råd fra NAF hvordan du unngår å kjøre på vilt

Rovviltkontakt

Børge Klevstad er lokal rovviltkontakt for Statens naturoppsyn i Lofoten. Rovviltkontakten kan bidra til å dokumentere skader på husdyr som er forvoldt av rovvilt.

Kontakt

Bjørn Harald Brenna
Rådgiver miljø og SMIL
E-post
Telefon 76 05 61 27
Børge Klevstad
Rovviltkontakt Lofoten
Mobil 90 91 27 25