Viktig melding

Bålbrenning

  • I perioden 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten kommunens tillatelse. 
  • Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Bålforbud 15. april–15. september

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten kommunens tillatelse. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Det er viktig å ikke skade trærne ved vedsanking. Bruk tørre kvister, døde kvister nederst på stammen på store grantrær er som regel tørre og lette å fyre med. Bjørkenever er fint til opptenning, men ta bare av det ytterste laget slik at du unngår å skade trærne.

Forbudt å brenne avfall

Trevirke som er impregnert, malt, lakkert eller satt inn med andre stoff, kan gi både skadelige gasser og skadelig aske når det blir brent. Spesielt farlig er CCA-impregnert tre som inneholder arsen-, krom- og kobberforbindelser. Asken vil inneholde blant annet arsenikk, som er svært giftig. CCA-impregnert tre er forbudt å selge til forbrukere i dag, men det fins fremdeles i bruk i for eksempel gamle terrasser.

Du må derfor unngå å brenne alt impregnert trevirke. Det kan føre til utvikling av giftige gasser og kan også være forurensende på andre måter.

Du kan levere farlig avfall på Leknes miljøstasjon. 

Lover og forskrifter

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Kontakt

Bjørn Harald Brenna
Rådgiver miljø og SMIL
E-post
Telefon 76 05 61 27