Viktig melding

Veiledning til allemannsretten og friluftsloven

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge.

Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier. Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for allemannsretten, og hovedprinsippene er lovfestet i friluftsloven av 1957.  

Med allemannsretten følger både rettigheter og plikter. Hvis det er noe du lurer på kan du se Miljødirektoratets svar på «ofte stilte spørsmål» om allemannsretten (PDF, 262 kB).

Kontakt

Bjørn Harald Brenna
Rådgiver miljø og SMIL
E-post
Telefon 76 05 61 27