Takstnemda

Politikerne i Vestvågøy kommune har vedtatt å kreve inn eiendomsskatt, og i den forbindelse er det behov for ei takstnemd.

Til å foreta verdsettelse av faste eiendommer i forbindelse med eiendomsskatten i Vestvågøy kommune i henhold til bestemmelsene i lov om eiendomsskatt og retningslinjer gitt av Vestvågøy kommunestyre, velger kommunestyret en skattetakstnemnd (Takstutvalg for eiendomsskatt) og en overskattetakstnemnd (Overtakstutvalg for eiendomsskatt).

Skattetakstnemnden skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og et medlem) og overskattetakstnemnda skal bestå av seks medlemmer (leder, nestleder og fire medlemmer).

Les mer om eiendomsskatt her.

Klikk her for å komme til oversikt over takstnemdas faste medlemmer.