Status for politiske vedtak

Hvert år fatter kommunestyret og de andre politiske organene i Vestvågøy mange vedtak. Det er da administrasjonens oppgave å iverksette disse vedtakene. 

Her kan du se vedtakene som er gjort, hva som er status for iverksettelse, og kommentarer fra saksbehandler.

Klikk for stort bilde

Status på vedtak i Kommunestyret finner du her.

Status på vedtak i Formannskapet / Utviklingsutvalget finner du her.

Status på vedtak i Planutvalget / Forvaltningsutvalget finner du her.

Status på vedtak i Administrasjonsutvalget / Driftsutvalget finner du her.

Status på vedtak i alle politiske organ i 2017 og 2018 finner du her.

(NB: Det kan ta noen sekunder å laste denne siden)