Viktig melding

Ordfører Anne Sand

Anne Sand fra Senterpartiet overtok som ordfører etter at Remi Solberg (AP) gikk ut i permisjon i 2022. 

Ordføreren leder kommunestyrets møter og er kommunens rettslige representant. Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad.

Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett som valgt medlem.

Kontakt

Anne Sand
Varaordfører, Senterpartiet
E-post
Mobil 95 29 37 00