Viktig melding

Godkjente listeforslag til ettersyn

 

 

 

 

 

 

 

 

Her finner du de godkjente listeforslagene (de offisielle valglistene) som ble godkjent av valgstyret i Vestvågøy kommune 3. mai 2023:

Arbeiderpartiet (PDF, 7 kB)

Fremskrittspartiet (PDF, 5 kB)

Høyre (PDF, 8 kB)

Konservativt (PDF, 4 kB)

Kristelig Folkeparti (PDF, 5 kB)

Miljøpartiet De Grønne (PDF, 3 kB)

Norgesdemokratene (PDF, 5 kB)

Rødt (PDF, 5 kB)

Senterpartiet (PDF, 6 kB)

SV - Sosialistisk Venstreparti (PDF, 6 kB)

Venstre (PDF, 3 kB)

Valgloven § 6-8 fastsetter at det er adgang til å klage innen 7 dager for dem som mener valgstyret må omgjøre et vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag. Også valgstyrets vedtak om å innvilge eller avslå søknader om fritak kan påklages etter denne bestemmelsen. Alle innleverte listeforslag i Vestvågøy ble godkjent. Alle krav om fritak fra å stå på liste ble fremmet innen fristen, og er innvilget. Klagefristen på godkjente listeforslag og innvilgede søknader om fritak er 8. juni 2023, 7 dager etter offentliggjøring av godkjente listeforslag.