Kommunalt eierskap i selskaper

Kommunen er involvert i en rekke ulike selskap. Eierform på disse er forskjellig, fra kommunale foretak (KF), interkommunale selskap (IKS), interkommunale samarbeid, akseselskap (AS), stiftelser, samvirkeforetak (SA) og andelslag (AL). 

Kommunestyret vedtok i februar 2018 en eiermelding (PDF, 452 kB). Denne er bygd opp slik: 

  • Innledning og kort om organisasjonsformer: hvordan kan vi eie (kap 1 og 2).
  • Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi: hvordan kommunalt eierskap skal utøves (kap 3 og 4)
  • Hvilke selskaper er vi engasjert i, nøkkelinformasjon om det enkelte selskap, og strategi for framtidig eierskap i selskapene (kap 6 til 10)

Kommunen er engasjert i følgende selskap. Mer informasjon om selskapene finner du i eiermeldingen, eller kan følge link til selskapenes hjemmeside: 

Interkommunale selskap

Interkommunale samarbeid

Aksjeselskap

Stiftelser

Andre selskap