Viktig melding

Kommunal eiendomsstrategi

Kommunen eier over 75 tusen kvadratmeter med skoler, barnehager, sykehjem, kontorer, idrettshaller og andre bygg, med en forsikringsverdi på over 1,75 milliarder kroner. Disse forvaltes av Eiendomsdrift, mens hallene driftes av Lofothallen AS.

I tillegg er 20 tusen kvadratmeter boliger organisert i Vestvågøy boligstiftelse og vel 4 tusen kvadratmeter kirker mv organisert i Vestvågøy kirkelige fellesråd.  

Kommunestyret vedtok i november 2018 en samlet Eiendomsstrategi for kommunens bygg. Denne inneholder utfordringer, mål og strategier for byggene og bruken av dem.

 

Vedlegg 1: Eiendomsoversikt 2018

Vedlegg 2: Juridisk betenkning - kjøp fra Lofothallen AS

Vedlegg 3: Juridisk betenkning - Vestvågøy Boligstiftelse