Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne består av sju medlemmer og en sekretær.
Valg av rådet for personer med nedsatt funksjonsevne skjer ved kommunevalg og foretas av kommunestyret.

  • Leder Bjørnar Hartviksen
  • Nestleder Anne Lise Haakestad
  • Medlem Randi Nilsen
  • Medlem John Andersen
  • Medlem Helene Finstad
  • Medlem Jens Granhus
  • Medlem Kurt Atle Hansen
  • Sekretær: Kari Karlsen

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.

Kontakt

Bjørnar Hartviksen
Leder i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
E-post