Valglister til kommunestyrevalget i Vestvågøy

Valgstyret godkjente 28. mai følgende valglister:
 
 
Listene ligger til gjennomsyn på kommunens nettsider og på servicetorget.
 
Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om godkjenning av ett eller flere listeforslag må fremsettes innen 6. juni 2019.
 
E-post:
Vestvågøy kommune v/valgstyret
postmottak@vestvagoy.kommune.no
 
Brev:
Vestvågøy kommune
v/valgstyret
Postboks 203
8376 Leknes