Formannskapet

Formannskapet i Vestvågøy kommune består av sju faste medlemmer. Fomannskapet har ansvaret for en best mulig rasjonell og planmessig organisering av de områder som tilligger formannskapet innenfor de rammer som fremgår av årsbudsjett, handlingsprogram, kommuneplan/kommunedelplan og eventuelle særvedtak fattet av kommunestyret.

Formannskapet 2015-2019
Formannskapet 2015-2019
Navn Mobil E-post
Remi Solberg (Ap), ordfører 906 70131 ordforer@vestvagoy.kommune.no
Eva-Karin Busch (Ap) 957 25297 ssobusch@online.no
Hilde E. Holand (KrF) 971 66224 holand79@hotmail.com
Søren Fredrik Voie (H) 959 32343 sfvoie@online.no
Rita Iren Nordheim (H) 913 01919 rinordheim@gmail.com
Anne Sand (Sp), varaordfører 952 93700 anne.sand@vestvagoy.kommune.no
Kurt Atle Hansen (SV) 909 44275 kurt.atle@sorbus.no