Eldrerådet

Eldrerådet skal ivareta de eldres interesser i kommunen.

Eldrerådet består av sju medlemmer og en sekretær. Fem medlemmer er fra de eldres organisasjoner og to representanter fra kommunestyret.

Valg av eldreråd skjer ved kommunevalg. De eldres organisasjoner foreslår kandidater til eldreråd. Valget foretas av kommunestyret.

  • Leder Kåre Ingvar Skulbru
  • Nestleder Laila Christoffersen
  • Medlem Peter Angelsen
  • Medlem Anita Ellingsen
  • Medlem Bernhard Christensen
  • Medlem Asgeir Blix
  • Medlem Aslaug Holdahl
  • Sekretær: Kari Karlsen

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd

Kontakt

Kåre Ingvar Skulbru
Leder i Eldrerådet
E-post
Mobil 909 64 852