Gebyrer og utleie

Betalingssatser 2018

Lånebetingelser (boligreisningsfondet og videreformidlingslån)

Renten for  kommunale utlån fra boligreisningsfondet og for videreformidlingslån i Husbanken følger den til enhver til gjeldene fastrente i Husbanken.

Gebyr på kommunale utlån
    Sats 2016 Sats 2017 Endring
Termingebyr på kommunale utlån     kr 58  kr 59 2,5 %
Etableringsgebyr (v/ innvilgelse av startlån)    kr 1.745  kr 1.788 2,5 %
Egenbetaling for pleie- og omsorgstjenester

Beregningsgrunnlag

Husstandens samlede nettoinntekter før særfradrag ved siste framlagte ligning. 
Folketrygden utgjør grunnlaget for beregning av betalingsgrenser. 
Grunnbeløpet endres 01.05 hvert år. Betalingssatsene er abonnementspriser pr. mnd.
Egenbetalingen kan ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenesten.

Abonnementsordning hjemmetjenester

Netto inntekt 92.576 Maks. ant timer Sats 2016 Sats 2017 Endring
Inntil 2 G 185.152    kr 186  kr 190 2,1 %
2 - 3 G     277.728 3  kr 855  kr 876 2,5 %
3 - 4 G    370.304 5  kr 1.425  kr 1.460 2,5 %
4 - 5 G    462 880 7,5  kr 2.137  kr 2.190 2,5 %
Over 5 G 462 880 10  kr 2.850  kr 3.921 2,5 %
Selvkost hjemmetj. pr. time      kr 285  kr 292 2,5%

 

Abonnement alarmtelefon

     Sats 2016  Sats 2017 Endring
Abonnement alarmtelefoner (per år)    kr 996  kr 1.021 2,5 %
Kostnad knyttet til alarmmottak    kr 790  kr 810 2,5 %

 

Egenbetaling for korttids-/dagopphold i institusjon

Satsene justeres til en hver tid gjeldende makspris.

      Sats 2016 Sats 2017 Endring
Per døgn      kr 150  kr 150 0,0 %
Per dag      kr 80  kr 80 0,0 %

 

Betaling for mat ved kommunale institusjoner/matombringing

      Sats 2016 Sats 2017 Endring
Frokost      kr 52  kr 53 2,5 %
Middag - vanlig porsjon    kr 97  kr 99 2,5 %
Middag - liten porsjon    kr 75  kr 77 2,5 %
Kveldsmåltid      kr 52  kr 53 2,5 %

 

Utleie lokaler rehabiliteringssenteret (pr. time)

   Sats 2016   Sats 2017  Endring
Gymsal/treningsrom/basseng   kr 178  kr 182 2,5 %
Avgifter og gebyrer for kommunale tjenester
Gebyr ved tomtesalg
    Sats 2016 Sats 2017 Endring
Saksbehandlingsgebyr salg kommunal tomt  kr 4.188  kr 4.293 2,5 %
Foreldrebetaling i barnehage og SFO

Foreldrebetaling barnehage 

Alle satser gjelder per måned.

    Sats 2016 Sats 2017 Endring
Hel plass:      kr 2.655  kr 2.730 2,7 %
Kostpenger :      kr 310  kr 310 0,0 %
Delt plass:    Størrelse på plass + 20 %      
Søskenmoderasjon: 45,00 %      

 

Foreldrebetaling SFO

Alle satser gjelder per måned.
Det betales for 11 måneder ved helårsplass og for 10 måneder for plass som følger skoleruta. 

Helår:     Sats 2016 Sats 2017 Endring
Opphold inntil 12 timer/uke: (50%) - 11 mnd  kr 1.319  kr 1.352 2,5 %
Opphold fra 12 timer/uke (100%) - 11 mnd  kr 2.250  kr 2.306 2,5 %
Følge skoleruta:          
Opphold inntil 12 timer/uke: (50%) -10 mnd  kr 1.319  kr 1.352 2,5 %
Opphold fra 12 timer/uke (100%) - 10 mnd  kr 2.250  kr 2.306 2,5 %
Sats pr. time      kr 56  kr 57 2,5 %

 

Leiesatser i rådhuset

Utleieprisen gjelder pr. arrangement begrenset innenfor 1. virkedag, dvs. mellom kl. 08.00-24.00.

Utleie til frivillige lag, foreninger o.l: 

    Sats 2016 Sats 2017 Endring
  inkl 25% mva inkl 25% mva  
1. Kommunestyresal m/galleri    kr 1.243  kr 1.275 2,5 %
2. Møterom 2C eller 2D      kr 323  kr  331 2,5 %
3. Både møterom 2C og 2D (2CD)    kr 613  kr  628 2,5 %
4. Kantina m/kjøkken på forespørsel    kr   -    kr    -   -
5. Formannskapssalen    kr 533  kr  546 2,5 %
6. Møterom 1A og 2A     kr 323  kr  331 2,5 %

 

Kommersiell utleie:

1. Kommunestyresal m/galleri  kr 2.518  kr 2.580 2,5 %
2. Møterom 2C eller 2D    kr 614  kr 629 2,5 %
3. Både møterom 2C og 2D (2CD)  kr 1.243  kr 1.274 2,5 %
5. Kantina m/kjøkken på forespørsel    kr    -    kr    -    
6.  Møterom 1A og 2A  kr 613  kr 628 2,5 %


Fakturagabyr: 
Pris gebyr per faktura kr 25.

Øvrige avgifter/gebyr

Renovasjonsavgift
Økes i tråd med vedtak i LAS

Avgiftsregulativ for Vestvågøy havnedistrikt
Havnegebyrene reguleres i tråd med Havnestyrets vedtak.

Kontakt

Line Andreassen
Økonomisjef
E-post
Telefon 76 05 60 22
Mobil 928 81 040