Pilotprosjekter

Det er valgt ut tre pilot-avdelinger som skal jobbe med Heltid. De er valgt ut for å representere ulike deler av omsorgssektoren. Dette for å kunne identifisere forskjeller og likheter og skaffe et best mulig utgangspunkt for å finne gode løsninger lokalt.

De tre pilot-avdelingene er:

  • Soltun bolig for funksjonshemmede (Åpen Omsorg Boliger)
  • Sektor Stamsund (Åpen Omsorg Hjemmesykepleien)
  • Vestvågøy Sykehjem Post 2 (Langtidsavdeling, institusjon)

 

Pilot-avdelingene har hatt følgende aktiviteter i 2017:

  • Deltatt på to mellomsamlinger med KS Konsulent, arbeidet med KF Heltidsmodellen 
  • Hatt egen arbeidsdugnad lokalt mellom samlingene
  • Soltun har hatt egen prosess med hele ansattegruppa høsten 2017

 

Videre arbeid med pilot-avdelingene  i 2018:

  • Deltatt i læringsnettverk med KS og andre kommuner, samling nr. 3, mars 2018, og samling 4, 3-4. september
  • Gjennom KF Heltidsmodellen, simulere alternative driftsmodeller for økt heltid/redusert deltid
  • Gjennom prosesser i ansattegruppene - skape forankring og grunnlag for lokale tiltak som kan bidra til økt heltid.

Tiltaksplan for Soltun: