Viktig melding

Hva skjer i saken min?

  • på innsynsløsningen vår kan du se hva som skjer i saken din, finne ut hvem som er saksbehandler og se saksdokumentene og vedlegg 

Hvordan finner jeg saken min? 

  • Søk på gårds- og bruksnummer eller saksnummer på innsynsløsningen vår
  • Velg den aktuelle saken om du får flere treff. Her vi du finne alle saksdokumentene og vedleggene
  • Saken er ikke tildelt saksbehandler om dette feltet står tomt

Søk etter saker på innsynsløsningen vår

Finner du ikke saken din?

  • Det tar noen dager fra vi mottar saken din til den blir tilgjengelig i innsynsløsningen vår
  • Du får ikke tilgang til dokument som er unntatt offentlighet 
  • Eldre byggesaker ligger ikke ute på innsynsløsningen
  • Ta kontakt med oss og be om innsyn i saksdokumentene

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 76 05 60 00