Viktig melding

Hva skjer i din sak?

Velkommen til Innsyn i Vestvågøy kommune. Kommunen benytter produktet ACOS Innsyn for automatisk å legge ut offentlige dokumenter. Her vil du finne postlister (inngående,utgående dokumenter og notater), møteplaner, sakslister og vedtak. Du kan få informasjon om saker du har inne til behandling samt andre offentlige saker.

Herfra kan du finne frem til ulik offentlig informasjon i kommunen.

  • Postliste for en bestemt dag (alle dokumenter som er mottatt eller er sendt fra kommune-administrasjonen i løpet av dagen).
  • Møter viser møteplan, sakslister og vedtak i de ulike politiske utvalgene.
  • Dokument gir deg muligheten til å søke etter offentlige dokument i databasen. Du kan f.eks. søke etter navn/adresse på avsender eller mottaker, overskrift eller andre registrerte data om dokumentet.
  • Saker gir deg muligheten til å søke etter opplysninger som er registrert om en sak - for eksempel tittel, saksbehandler, gårds- og bruksnummer med mer.
  • Møteplan lar deg se alle utvalgsmøtene som er oppmeldt i kommunen.

Om publisering av offentlig journal på Internett (innsyn)

Den offentlige journalen (postlisten) skal være tilgjengelig på Intranett og Internett i to måneder + inneværende måned. Etter dette slettes den.

Overføring av offentlig journal kjøres med to arbeidsdagers forsinkelse og automatisk én gang per dag.

Dette er i samsvar med Datatilsynets anbefalinger.

Kontakt

Karl Erik Nystad
Enhetsleder Næring, plan og utvikling
E-post
Telefon 76 05 61 43
Mobil 99 28 44 96