Takstnemdas medlemmer

Her finner du oversikt over takstnemdas medlemmer, og overtakstnemdas medlemmer. Det er kommunestyret i Vestvågøy som velger medlemmene til begge nemdene.

Som takstnemnd for eiendomsskatt i Vestvågøy kommune for 2019-2023 er valgt:

  • Leder Dag Walle, vara Arne Reiersen
  • Nestleder Einar Solvang, vara Tone May Nordstrand
  • Medlem Kristin Lindberg, vara Ann Stoltenberg


Som overtakstnemnd for eiendomsskatt i Vestvågøy kommune for 2019-2023 er valgt:

  • Leder Per Johan Høyen, vara Svein Hansen
  • Nestleder Reidar Samuelsen, vara Oddny Olsen
  • Medlem Kent Åge Johansen, vara Connie Jobsen
  • Medlem Tonje Brekken, vara Kenneth Grav
  • Medlem Nina Kvistad, vara Anne Sand
  • Medlem Kjersti Krüger, vara Einar Berg-Hansen.