Kart på nett

Kommunekart

Kommunekart gir deg gratis, detaljerte kart og flybilder for hele Norge. Du kan søke på adresser, steder og eiendommer. Dette er samme løsning som brukes på mobile enheter, og kan brukes i alle nettlesere på pc.

Her kan du se kommunekartet for Vestvågøy Se tips for bruk nedenfor.

Du kan også laste ned Kommunekart til din mobil.

App Store  Google Play

Se eiendom

Se eiendom gir informasjon om eiere, hvilke heftelser som er tinglyst på en eiendom, eller hvor eiendomsgrensene er tegnet inn i matrikkelkartet. Du kan også bestille grunnboksutskrift eller kopi av tinglyste dokumenter.

Naturbase

Miljødirektoratets naturbase gir deg kartfestet informasjon om utvalgte naturområder og friluftslivsområder. Kartet er nyttig for blant annet kommunale planleggere, konsulenter, grunneiere og lokalt reiseliv. Du kan også skreddersy ditt eget turkart.

Tips for bruk av Kommunekart

Kartportalen Kommunekart kan benyttes for å se planstatus/planinformasjon - søk på gnr/bnr, sted eller adresse i søkefeltet og velg "Kartlag" til venstre for søkefeltet:

 

 
Huk av for "Kommuneplan 2019 - 2031" eller "Reguleringsplan" så skal kommuneplankartet/reguleringsplankartet vises. Trykk i kartet på aktuell eiendom for å få opp arealformål under "Kommuneplankart"/"Reguleringsplan".  Rådhuset vises i eksemplet under:

 

 


I kartportalen er det også tegnemuligheter. Tegnevalg finnes under «meny» til venstre og «tegn i kart».

 

 

 

Kontakt

Arne Klausen
Fagansvarlig geodata
E-post
Telefon +47 76 05 61 36