Betalingsregulativ plan, bygg og eiendom

Gebyrregulativet inneholder blant annet priser for byggesaker, reguleringssaker, deling, kart, refusjon, seksjonering, arealoverføring og grensejustering. 

Minstegebyret justeres årlig i kommunens budsjett og handlingsprogram. 

Kontakt

Karl Erik Nystad
Enhetsleder Næring, plan og utvikling
E-post
Telefon 76 05 61 43
Mobil 992 84 496