Betalingsregulativ plan, bygg og eiendom

Gebyrregulativet inneholder blant annet priser for byggesaker, reguleringssaker, deling, kart, refusjon, seksjonering, arealoverføring og grensejustering. Gebyrregulativet er under revisjon, og nye satser vil gjelde fra 01.05.19.

Minstegebyret justeres årlig i kommunens budsjett og handlingsprogram. 

Kontakt

Karl Erik Nystad
Enhetsleder Næring, plan og utvikling
E-post
Telefon 76 05 61 43
Mobil 992 84 496