Viktig melding

Klage på vedtak

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.

  • Klagen må være skriftlig og begrunnet
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut
  • Vi vurderer klagen først og kan endre vårt vedtak.
  • Hvis vi ikke er enige i din klage sendes klagen til Statsforvalteren
  • Statsforvalteren avgjør klagen

Hva skal klagen inneholde?

  • Hvilket vedtak du klager på
  • Den eller de endringer du ønsker
  • Begrunnelsen for klagen
  • Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

Send klagen til

postmottak@vestvagoy.kommune.no

Vestvågøy kommune
Enhet/avdeling
Storgata 37
8376 Leknes

Klageretten reguleres av forvaltningsloven.

Kontakt

Karl Erik Nystad
Enhetsleder Næring, plan og utvikling
E-post
Telefon 76 05 61 43
Mobil 99 28 44 96