Viktig melding

Hvordan søke selv?

Før du søker

Sjekk følgende:

Må jeg søke?
Kan jeg søke selv, eller må fagfolk søke for meg?

Hvordan søke?

  • Les veilederen her (PDF, 982 kB)
  • Situasjonskart kan du skrive ut selv via kommunens kartportal
  • Bestill naboliste fra servicetorget.
  • Tegn inn tiltaket på situasjonskartet og lag plan-, snitt-, og fasadetegninger som er målsatt og i målestokk. Krav til tegningene.
  • Send ut nabovarsel. Ved nabovarsling brukes skjema 5154, 5155 og 5156. Skjema 5154 skal kun benyttes ved rekommanderte sendinger, ett skjema til hver nabo. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes til kommunen. Mer informasjon om nabovarsling finner du her.
  • Vent minst to uker på eventuelle nabomerknader før du sender søknaden til kommunen.

Søknad og vedlegg

Søknad skal inneholde følgende:

Byggesaksblanketter

Søknadskjema (5153) utfylt og underskrevet

Kopi av nabovarsel

Kvittering for nabovarsel

Eventuelle nabomerknader med dine kommentarer

Eventuelt søknad om dispensasjon

Målsatt situasjonskart som viser tiltakets plassering

Plan-, snitt og fasadetegninger som viser endringene. Tegningene skal være målsatt og i målestokk. Ved til-/påbygg skal også eksisterende fasader og plan vises.

Plan-, snitt og fasadetegninger som viser sist godkjent situasjon (eksisterende tegninger) må vedlegges. Hvis du mangler tegninger av eksisterende bygning kan du sjekke vårt digitale byggesaksarkiv. Er det forskjell mellom faktisk situasjon og siste godkjente situasjon må dette redegjøres. 

Alle skjemaene finner du på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet. Søknaden kan sendes til kommunen per e-post eller post.

Du kan også søke elektronisk gjennom ByggSøk.

Ferdigstillelse/krav om ferdigattest

For alle søknadspliktige tiltak er det et krav om ferdigattest før du tar tiltaket i bruk.   

Hva koster det å søke? 

Her finner du saksbehandlingsgebyrer.

Trenger du hjelp eller veiledning?

Er du i tvil, kan du ta kontakt med byggesaksseksjonen for hjelp og veiledning.

Kontakt

Vegard Nyvoll Skaufeldt
Fagansvarlig
E-post
Telefon 76 05 60 00
Tonje Holm
Rådgiver
E-post
Telefon 76 05 62 28