Hva koster det å søke?

Saksbehandlingsgebyret blir beregnet ut fra et basisgebyr basert på hva du skal bygge og et arealgebyr for byggverkets størrelse. Dersom du søker om dispensasjon kommer dispensasjonsgebyret i tillegg.

Se betalingsregulativ for plan, bygg og eiendom