Hva koster det å søke?

Saksbehandlingsgebyret blir beregnet ut fra et basisgebyr basert på hva du skal gjøre, og for noen tiltak tillegges et arealgebyr for tiltakets størrelse.

Det faktureres saksbehandlingsgebyr for følgende behandlinger: 

  • Byggesaker
  • Dispensasjonssaker
  • Delingssaker, herunder oppretting, endring og innløsing. 
  • Seksjoneringssaker
  • Jordlovsbehandling
  • Utslippstillatelse
  • Oppmåling og tinglysing
  • Reguleringsplaner

Mangelfulle søknader ilegges et ekstragebyr på 50%. 

Se betalingsregulativ for plan, bygg og eiendom