Viktig melding

Ferdigstillelse

Tiltak som ikke er søknadspliktige

Hvis du har oppført en frittliggende bygning, eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt, må bygningen registreres i eiendomsregisteret. Dette gjør du ved å fylle ut skjema for ferdigstillelse og sende inn et målsatt situasjonskart som viser plasseringen av bygget til kommunen. Les veileder om byggesøknader her. (PDF, 982 kB)

Tiltak som er søknadspliktige

Ferdigattest

Før du kan ta i bruk en søknadspliktig bygning, tilbygg, påbygg osv., må du søke om ferdigattest. Søknaden sendes inn når bygningen er ferdig. Attesten viser at saken er ferdigbehandlet av kommunen og at tiltaket kan brukes. 

Dersom det i tillatelsen (vedtaket) er satt krav om innsending av måledata i SOSI-format, må du ta kontakt med et oppmålingsfirma for å få dette utført før søknad om ferdigattest sendes til kommunen.»

Dersom du har fått hjelp av en ansvarlig søker tidligere i byggesaken, er det den ansvarlige søkeren som skal søke om ferdigattest.

Midlertidig brukstillatelse

Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta i bruk bygningen, kan du også søke om midlertidig brukstillatelse. I søknaden må det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for å ferdigstille bygningen. En midlertidig brukstillatelse gjør at du kan ta i bruk bygningen før du har mottatt ferdigattest.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for ferdigattest er 14 dager mens den er 3 uker for midlertidig brukstillatelse.

Skjemaer for byggesaker

På nettsida til Direktoratet for byggkvalitet finnes skjemaene som skal benyttes.

Kontakt

Vegard Nyvoll Skaufeldt
Fagansvarlig
E-post
Telefon 76 05 60 00