Gebyr for feiing og branntilsyn

  • Gebyret for feiing og branntilsyn er på 654 kr og kommer på faktura for kommunale avgifter om våren.
  • Du betaler et årlig gebyr selv om du ikke får besøk av feieren hvert år. 

Gebyret for feiing og branntilsyn dekker feiing av pipe og tilsyn med fyringsanlegget ditt.

For å slippe gebyr, må ildsted fjernes eller plomberes av feieren med et lite skilt som indikerer forbud mot bruk.