Kontaktpunkter i forbindelse med koronasitusajonen

(På mobil - Kontaktinformasjon følger under innledende tekst)

  • Koronatelefon: Spørsmål om korona, ønske om testing eller for bestilling av time for koronavaksinering.
  • Teststasjon: Kommunens lokaler i Lufthavnveien 19 på Leknes (testing avtales på forhånd på koronatelefonen eller via bestilling på nett). 
  • Legevakt: Ved behov for medisinsk legehjelp.
  • Spørsmål om korona: Send spørsmål du måtte ha på epost og du vil få svar fra helsepersonell.
  • Kommuneoverlegeteam: Er tilgjengelig for veiledning om forskrifter og overordnet planverk for smittevern. Kan også være rådgiver for smitteverntiltak i organisasjon eller ved arrangement.
  • Beredskapskoordinator: Kan svare rundt praktiske tiltak, tilrettelegging og oppfølging i kommunen i henhold til gjeldende forskrifter. 
  • Folkehelseinstituttet: Situasjonen og råd og føringer kan endre seg raskt, vi anbefaler derfor alle å følge Folkehelseinstituttet.
  • Helsenorge: Nettsida gir kvalitetssikret og oppdatert informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter. Følg temaside om korona
  • Regjeringen: Oversikt over regjeringens tiltak i forbindelse med korinakrisen.

Vi oppfordrer til å sende spørsmål på epost, eller send sms slik at vi kan ringe deg tilbake. Ikke send sensitive personopplysninger!

Kontakt

Koronatelefon
Spørsmål om korona, testing eller bestilling koronavaksine
Mobil 477 53 670

Åpningstid: 08.30 – 15.00 man - fre

Vi vaksinerer nå alle over 12 år (må ha fylt 12 år)

Ha personnummer (11 siffer) klart ved bestilling av time.

Foreigners: Have D-number or passport identifacation ready.
There my be waiting time!

Spørsmål om korona
Dersom det ikke haster veldig, send ditt spørsmål på epost og vi tar kontakt med deg!
E-post
Legevakt
Ved behov for medisinsk legehjelp
Telefon 116117

Ved livstruende
sykdom/skade ring 113

Kommuneoverlegeteamet
E-post
Mobil 908 19 720
Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Mobil 481 55 003
Folkehelseinstituttet - Koronavirus
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
Helsenorge - Koronavirus
Regjeringen - Nasjonale tiltak
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-tiltak