Kontaktpunkter i forbindelse med koronasitusajonen

(På mobil - Kontaktinformasjon følger under innledende tekst)

  • Ved mistanke om koronasmitte: Hvis du trenger helsehjelp ringer du din fastlege i arbeidstiden eller legevakten utenom arbeidstiden.
  • Spørsmål om korona: Send spørsmål du måtte ha på epost og du vil få svar fra helsepersonell.
  • Kommuneoverlegeteam: Er tilgjengelig for veiledning om forskrifter og overordnet planverk for smittevern. Kan også være rådgiver for smitteverntiltak i organisasjon eller ved arrangement.
  • Beredskapskoordinator: Kan svare rundt praktiske tiltak, tilrettelegging og oppfølging i kommunen i henhold til gjeldende forskrifter. 
  • Folkehelseinstituttet: Situasjonen og råd og føringer kan endre seg raskt, vi anbefaler derfor alle å følge Folkehelseinstituttet.
  • Helsenorge: Nettsida gir kvalitetssikret og oppdatert informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter. Følg temaside om korona
  • Regjeringen: Oversikt over regjeringens tiltak i forbindelse med korinakrisen.

Vi oppfordrer til å sende spørsmål på epost, eller send sms slik at vi kan ringe deg tilbake. Ikke send sensitive personopplysninger!

Kontakt

Ved mistanke om koronasmitte
Ring din fastlege eller legevakt - IKKE oppsøk lege!
Telefon 116117
Spørsmål om korona
Send ditt spørsmål og vi tar kontakt med deg!
E-post
Kommuneoverlegeteamet
E-post
Mobil 908 19 720
Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Mobil 481 55 003
Folkehelseinstituttet - Koronavirus
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
Helsenorge - Koronavirus
https://helsenorge.no/koronavirus
Regjeringen - Nasjonale tiltak
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-tiltak