Kontaktpunkter i forbindelse med koronasitusajonen

Enklere tilgjengelig for de som åpner nettsiden på mobil.

Kontakt

Ved mistanke om koronasmitte
Ring legevakt - ikke oppsøk lege!
Telefon 116117
Spørsmål om koronaviruset
til kommuneoverlegene
E-post
Psykososial hjelpetelefon
man - fre 10.00 - 14.00
Mobil 905 45 530
Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Telefon 76 05 62 29
Mobil 481 55 003