FAQ Korona

Svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med koronasituasjonen

Tema på denne siden

| Unngå smitte | Karantene | Hold deg hjemme | Testing | Legevurdering | Hjemmeisolering | Nærkontakt | Smittesporing | Arrangementer- konfirmasjon? | Fytskjema covid-19 | Barn i barnehage og skole |

Unngå smitte - De 4 store

Hver enkelt person kan gjøre de mest grunnleggende tiltakene for å unngå smitte. Dette må til enhver tid være hovedfokuset.

 1. Hold minst 1 meter avstand til andre du ikke bor sammen med
 2. Begrens antall nærkontakter (definert som fysisk kontakt eller mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter)
 3. Vær nøye med håndhygiene
 4. Hold deg hjemme hvis du er syk

Klikk for stort bilde

Last gjerne ned denne plakaten for utskrift i stort format i

Karantene

Alle som oppholder seg i Vestvågøy kommune skal følge nasjonale råd og regler for karantene og isolasjon.

Hvis du har hatt nærkontakt med noen som er smittet, blir du kontaktet av kommunens smittesporingsteam og skal forholde deg til karantenepåbudet.

Hvis du har vært på reise i et rødt land, skal du være i karantene i ti dager, uansett. Såfremt du ikke er  underlagt andre unntaksregler i covid-19-forskriften.

For de som er i karantene som følge av det over vil en negativ test ikke forkorte karantenetiden. Den er ti dager, uansett.

Hold deg hjemme

Hvis du ikke kvalifiserer for karantene som følge av punktet over, men har symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon, skal du holde deg hjemme, uansett.

Du kan gå tilbake til arbeid, skole eller barnehage når du er symptomfri. Selv om du testes og denne er negativ, skal du først gå tilbake når du er symptomfri. Ved positiv koronatest vil du følges opp av helsevesenet.

Barn i barnehage og skole skal holdes hjemme ved tegn på sykdom. Ved tvil eller behov for vurdering bes foresatte kontakte fastlege.

Testing

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 får anledning til å teste seg. Følgende bør testes:

 • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 • Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene
 • Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte, må positiv test bekreftes av ny test.

Utfyllende beskrivelse av kriterier for testing finner du her...

Skal du testes og ikke har behov for legevurdering, kontakt koronatelefonen. Dette gjelder også for arbeidsinnvandrere som faller inn under Covid-19-forskriften §6.

Legevurdering

Dersom du har behov for legevurdering skal du kontakte din fastlege. Har du ikke fastlege i kommunen, men har behov for legevurdering ta kontakt med:

Født i perioden januar - juni

 • Lofotleger AS telefon: 76 30 34 00

Født i perioden juli - desember

 • Leknes Legesenter telefon 76 05 64 00

Etter kl 15.00 og ved behov for snarlig legetilsyn

 • Legevakt telefon 116117

Hjemmeisolering

Dersom du har sannsynlig eller påvist covid-19, må du isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Hjemmeisolering er for deg som har sannsynlig eller påvist covid-19, men som ikke trenger å ligge på sykehus.

I et slikt tilfelle vil du få oppfølging av helsevesenet og du skal ikke forlate bopel.

Nærkontakt

Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, fra 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene. Kriterier for nærkontakt:

 • Bor i samme husstand.
 • Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste, nærmeste kolleger i kontorfellesskap, samme kohort i barnehage eller skole til og med 4. trinn).
 • Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.
 • Innendørs: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengene med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Ute: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende, ansikt til ansikt, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet syk med covid-19 (gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt).

Smittesporing

Når en person får påvist koronasmitte vil kommunens smittesporingsteam kontakte vedkommende som da vil bli bedt om å føre liste over navn på nærkontakter etter gjeldende kriterier. Smittesporingsteamet vil deretter kontakte hver enkelt nærkontakt og gi informasjon om veien videre.

Arrangementer - konfirmasjon rundt hjørnet?

Arrangerer du selskap i privat hjem er antallet for deltakere max 20 stk. Har du derimot leid et offentlig sted kan du invitere opptil 200 stk. Begge deler forutsetter at lokalene har kapasitet til at 1-meter avstand overholdes til enhver tid og det er tilrettelagt for gode hygienetiltak. Du kan - som privatperson - være ansvarlig arrangør og du er da forpliktet til å gjøre en risikovurdering og ha en plan for smittevernet. Dette kan du lese mer om på FHI sine sider...  

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Flytskjema covid-19 ved symptomer

Klikk for stort bilde

Barn i barnehage og skole

Barn i barnehage og barneskole med rennende nese og god allmenntilstand trenger ikke holde seg hjemme.

Obs! Nyoppstått rennende nese uten klar sammenheng med utelek/temperaturforandringer kan være tidlig tegn på forkjølelse - hold barnet hjemme og observer heller en dag for mye enn for lite.

Barn i barnehage og barneskole kan holde seg hjemme et par dager før en vurderer koronatest.

Ved rask bedring og uten påvist smitte i barnets nærmiljø, kan barnet komme tilbake uten test. Selv også ved restsymptomer (f.eks. rennende nese eller sporadisk hoste), så lenge allmenntilstanden er god.

Kontakt

Koronatelefon
Ved spørsmål om korona, mistanke om koronasmitte eller ønske om testing
Mobil 477 53 670

Åpningstid: 08.30 – 15.00 man - fre
(åpningstid endret fra 21/9-20)
Ventetid kan påregnes!
Ha personnummer (11 siffer) klart, for deg som ønsker å testes

Spørsmål om korona
Dersom det ikke haster veldig, send ditt spørsmål på epost og vi tar kontakt med deg!
E-post