Viktig melding

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskuddsordningen.

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter. Barne-,ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser nå ordningen med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2018.

Søknadsfrist er 8. desember 2017.

Kontaktperson i kommunen:
Richard Brattli
E-post: richard.brattli@vestvagoy.kommune.no

Link til søknad og mer informasjon:
http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/