Viktig melding

Invitasjon til spleiselag for asfaltering av kommunale grusveier 2016

asfaltering
Vestvågøy kommune inviterer husstander langs kommunal veg til et spleiselag for nyasfaltering av kommunale grusveier.

Tildelt budsjett i 2016 er på kr. 5.000.000,- for nyasfaltering av kommunale grusveger. Asfaltering av kommunale grusveier gjennomføres som et spleiselag der veglaget (brukere/beboere) søker innen en gitt frist og stiller med en egenandel for den omsøkte vegen.

På bakgrunn av søknader fra veglag (brukere/beboere), prioriteres de grusveger som har prosentvis høyest egenandel av totalkostnaden ved dekkelegging (asfaltering) der også nødvendig oppgrader før asfaltering er inkludert i kostnaden.

Premisser for å være med:

  1. Være kommunal grusvei jfr. liste (PDF, 88 kB) 
  2. Eget søknadsskjema må fylles ut og sendes kommunen.
  3. Det må utpekes en ansvarlig representant for søknaden.
  4. Søker er ansvarlig for egenandel, og ved tildeling må egenandel betales før asfaltarbeidet starter.
  5. Søknad leveres senest 07. mars 2016.

Når søknadsfristen er utløpt, vil Vestvågøy kommune utlyse en offentlig anbudskonkurranse for å velge utførende entreprenør for å gjøre jobben.  Når entreprenør er valgt og kostandene avklart, vil de veger som har høyest egenandel av totalkostnaden bli tildelt asfaltering.

Ta kontakt med Fagansvarlig for vei og trafikk Bernhard Rottem – tlf. 760 56117 eller på e-post bernhard.rottem@vestvagoy.kommune.no

Søknadsskjema asfaltering av kommunale grusveier 2016 (PDF, 65 kB)