Viktig melding

Mellomhøring: Byplan regionsenter Leknes

Byplanen for regionsenteret Leknes er nå lagt ut på mellomhøring! Vi ønsker dine innspill. Frist for å komme med innspill er 1. september. 

Byplanen omfavner Leknes, Fygle og Gravdal. Målet med mellomhøringen er å få innspill og tilbakemelding fra innbyggerne på Vestvågøya på utviklingsretning og hvilke grep som tas for fremtidens regionsenter. Mellomhøringen er utarbeidet på bakgrunn av innspill som kom til oppstart av planen, innspill til kommuneplanen som var innenfor byplanområdet og arbeidet som samskapingsgruppene gjorde i 2021. 

Du kan lese mer om prosessen som har ledet opp til mellomhøringen her

Disse dokumentene inngår i mellomhøringen: 

Plankart (PDF, 5 MB)

Bestemmelser (PDF, 2 MB)

Beskrivelse (PDF, 32 MB)

Konsekvensutredning (PDF, 14 MB)

Planen som nå legges ut er ikke ferdigstilt, men kan ses på som et utkast. Det er enda fult mulig å gjøre endringer for hvordan byen skal utvikle seg fremover og vi ønsker derfor din tilbakemelding. Synes du byplanen løser utfordringene som byen står ovenfor? Har du innspill på hvordan kvalitetene i byen kan videreutvikles? 

Byplanen foreslår blant annet: Flere torg og parker; en høyere utnyttelse i både Leknes og Gravdal sentrum; flere forbindelser og to forslag til gang-/sykkelvei mellom Leknes og Gravdal; å utvikle byen mot fjorden; strengere parkeringskrav i sentrum; og strengere krav til estetikk i sentrum. 

Vi vet at dette er tema som mange innbyggere har meninger om og vi ønsker å høre din mening om hva vi foreslår så langt! Ikke nøl med å ta kontakt med oss, enten når vi skal stå på stand eller via e-post/telefon.

Innspill til mellomhøringen kan sendes via brev eller e-post til: 

postmottak@vestvagoy.kommune.no 

postboks 203 8376 Leknes

Merk innspillet med saksnummer 20/1209. 

Høringsfrist er satt til 1. september. 

Sammen skaper vi den beste byen!