Høringsbrev - Lokal forskrift for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr knyttet til tjenesten

Utkast til lokal forskrift for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr knyttet til tjenesten, i Vestvågøy kommune, legges med dette ut til offentlig ettersyn.

De største endringene er:

  • Forskrift om brannforebygging (FOR-2015-12-17-1710) stiller krav til gjennomføring av feiing og tilsyn i alle eiendomer med fyringsanlegg, herunder fritidsboliger.
  • Forslaget innebærer at det vil bli innført gebyr for feiing og tilsyn på fritidseiendommer fra 2020. Dette blir en ny ordning som er en direkte følge av den nye sentrale forskriften.
  • Feiegebyret vil bli differensiert i to prisgrupper ut fra oppfølgingsbehov.

Høringsfristen er fastsatt til 18. november 2019.

Utkast til forskrift er utlagt til offentlig innsyn på kommunens hjemmeside www.vestvagoy.kommune.no og i servicetorget til kommunen.

Her finner du saksutredningen (PDF, 370 kB) og forslaget til ny forskrift (PDF, 142 kB).

Lofoten brann- og redningsvesen ønsker at du sender dine innspill skriftlig til Vestvågøy kommune per e-post: postmottak@vestvagoy.kommune.no

 

Ytterligere spørsmål rettes til Varabrannsjef Sara Johansson, tlf. 93090540.