Høring og offentlig ettersyn - Friluftsforskrift Hauklandstranda - Vestvågøy kommune

Formannskapet i Vestvågøy kommune har i møte den 17.06.2020 vedtatt å sende forslag til friluftsforskrift for Hauklandstranda i Vestvågøy kommune ut på høring og offentlig ettersyn med frist 23.08.20

Regional Friluftsforskrift - utvelgelse av geografiske områder - Hauklandstranda

FS-sak: 053/20

ArkivID: 18/1591

Det jobbes med regional friluftsforskrift for Lofoten. Formålet med den regionale friluftsforskriften er å få på plass et lokalt tilpasset regelverk som fungerer som en forsterkning av friluftsloven. En regional forskrift som er vedtatt i alle kommuner vil ha stor signalverdi og vil tydelig kunne formidles til besøkende.

I Vestvågøy er Hauklandstranda valgt som område som får egen forskrift og innlemmes i en regional friluftsforskrift. Området Vik – Haukland – Uttakleiv har svært stort besøk av egne innbyggere og turister. Tellinger viser at området i 2019 hadde opp mot 300.000 besøkende, og at omlag 80.000 hadde Haukland som utgangspunkt for turer i området. Mange av disse benytter strandområdet og det er utstrakt telting.

Hauklandstranda er ett av tre statlig sikrede friluftsområder på Vestvågøy og er eid av Miljødirektoratet og Vestvågøy kommune. Målet er å sikre at attraktiv natur forblir tilgjengelige friluftslivsområder for befolkningen. For Hauklandsstranda vil regulering av telting være et av flere besøksforvaltningstiltak som sikrer god orden og allmennhetens tilgang til området.

Høringsdokumenter

Kart over området

Klikk for stort bilde

 

Merknader/innsigelser til forslag til friluftsforskrift for Huklandstranda må merkes med saksnummer 18/1591 og sendes skriftlig innen 23. august 2020 til postmottak@vestvagoy.kommune.no eller Vestvågøy kommune, P.b. 203, 8376 LEKNES.