Betalingssatser kommunale tjenester

Her kan du laste ned betalingsregulativ for:

  • Vann/avløp og feiing
  • Pleie- og omsorgstjenester
  • SFO/barnehage
  • Tomtesalg
  • Leiesatser i rådhuset
  • Andre gebyrer

Last ned dokumentet her... (PDF, 361 kB)

Kontakt

Line Andreassen
Økonomisjef
E-post
Mobil 928 81 040