Rådmannens ledergruppe (RLG)

RLG ledes av rådmann Kjell Idar Berg, han begynte som rådmann i Vestvågøy i 2013.

Rådmannens oppgaver er administrativ ledelse av kommunen iht. kommunelov og rådmannsinstruks.

Omstilling i kommunen, definere oppgaver og organisere. Iverksette prosesser og sikre god kommunikasjon mellom befolkning, politikere og administrasjon.

Motivere og utvikle kommunens personell.

Strategitenking i forhold til å øke befolkningens velferd. Langtidsplanlegging. Skape felles holdninger i organisasjonen. Ivareta lederansvar og være nærmeste overordnede for øvrig strategisk ledergruppe.

Dette er rådmannens ledergruppe

Kontakt

Kjell Idar Berg
Rådmann
E-post
Telefon 76 05 60 59
Mobil 918 84 112