Rådmannens ledergruppe (RLG)

RLG ledes av rådmann Kjell Idar Berg, han begynte som rådmann i Vestvågøy i 2013.

Rådmannens oppgaver er administrativ ledelse av kommunen iht. kommunelov og rådmannsinstruks.

Omstilling i kommunen, definere oppgaver og organisere. Iverksette prosesser og sikre god kommunikasjon mellom befolkning, politikere og administrasjon.

Motivere og utvikle kommunens personell.

Strategitenking i forhold til å øke befolkningens velferd. Langtidsplanlegging. Skape felles holdninger i organisasjonen. Ivareta lederansvar og være nærmeste overordnede for øvrig strategisk ledergruppe.

Rådmannens ledergruppe består av:

  • Kjell Idar Berg, rådmann
  • Lars Pleym Ludvigsen, kommunalsjef omsorg
  • Nils Olav Hagen, kommunalsjef familie og velferd
  • Håvar Berg-Larsen, kommunalsjef samfunn og teknikk
  • Line Andreassen, økonomisjef
  • Laila J. Salomonsen, HR-sjef
  • Rune Andreassen, informasjonssjef

Se også organisasjonskartet til Vestvågøy kommune