Kriseledelse

Oversikt over kriseledelsen i Vestvågøy kommune pr. november 2019. 

Medlemmer 

Navn

Stilling/funksjon

Tlf. arbeid

Tlf. privat

Mobiltlf.

 1. Remi Solberg

Ordfører

76056050

 

90670131

 1. Kjell Idar Berg

Rådmann

76056059

76088612

91884112

 1. Ragnhild Sæbø

Fungerende beredskapsansvarlig

76056119

 

91532797

 1. Håvar Berg Larsen

Kommunalsjef samfunn og teknikk

76056054

 

95281889

 1. Rune Andreassen

Enhetsleder informasjonsenheten

76056087

 

95241535

 1. Bernhard Rottem

Enhetsleder prosjekt og infrastruktur

76056110

 

40246145

 1. Øystein Tollåli

Kommuneoverlege

76056400

 

 

93646808

 1. Kjell Jakobsen

Havnesjef

76056117

 

95196357

 

Stedfortredere

Navn

Stilling/funksjon

Tlf. arbeid

Tlf. privat

Mobiltlf.

 1. Anne Sand

Varaordfører

 

 

95293700

 1. Lars Pleym Ludvigsen

Kommunalsjef

76056052

 

47899449

 1. Nils Olav Hagen

Kommunalsjef

76056429

90163002

90542102

4. Villy Angelsen

Adm. controller

76056053

 

97549602

 1. Kjetil Jørgensen

Avdelingsleder IKT

76056085

 

91109990

 1. Synnøve Straumbotn

Fagansvarlig Vann og avløp

76056130

 

90595104

7.

Eva Kibsgaard Nordberg

Øydis Hana

Kommuneoverlege-teamet

76056000

 

 

 

Varsling skjer til en i kriseledelsen i slik rekkefølge:

 1. Rådmann
 2. Kommunalsjef
 3. Ordfører
 4. Beredskapsansvarlig

Den av kriseledelsen som først blir varslet, vurderer krisens omfang og innkaller etter behov kommunens øvrige kriseledelse.

Kommunens sentralbord har nummer 76056000

Nødnumre er: 110 Brann, 112 Politi, 113 Ambulanse. Kommunal legevakt: 76083999. Kriseteamet: 46857373.

Vakttelefon brann: 95731603
Salten brann (110-sentralen): 75557414
Vakttelefon vann/avløp: 90509444

Leknes, 05.11.2019
Ragnhild Sæbø
Fungerende beredskapsansvarlig